SökAvancerad sökning
Sök inom följande områden:

Produktnyheter:

  • linksrechts
    CALADO Silent Mouse - Wireless USB, rubber-red
 
 
 

* Observera

I de priser som anges ingår 19% moms som kan avvika mellan olika länder.

 
 
 

Impressum

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
27404 Weertzen
Germany

Chefer med representationsrätt:
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Telefon: +49 (0)4287 / 9244 - 0
Fax: +49 (0)4287 / 9244 - 8120
E-post: info@speedlink.com

Registerförande domstol: Tostedt tingsrätt
Registreringsnummer: HRB 120051
Momsidentifikationsnummer enligt § 27a, Umsatzsteuergesetz: DE116921961
WEEE-Reg.nr.: DE87721163
Ansvarig för innehållet enligt § 6 MDStV:
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Information om varumärken I:
De produktnamn, handelsnamn, varubeteckningar osv. som förekommer på den här webbplatsen kan vara varumärken utan att det anges speciellt och därmed falla under lagstadgade bestämmelser.

Information om varumärken II:
Acer is a registered trademark of Acer Inc. Asus is a registered trademark of ASUSTeK Computer Inc. AIM and AOL are registered trademarks of AOL LLC. Amiga is a registered trademark of Amiga Inc. Google, Android and Nexus are registered trademarks of Google Inc. Apple, iPad, iPad mini, iPad Air, iPhone, iPod, Lightning, Mac, Macintosh, Macbook, Macbook Air and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. Blu-ray is a registered trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V. Blu-ray Disc is a registered trademark of the Blu-ray Disc Association. Compaq is a registered trademark of Compaq Trademark B.V. Dell is a registered trademark of Dell Inc. Dolby, Dolby Digital and the Dolby logos are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. DSDS and Deutschland sucht den Superstar are registered trademarks of RTL Television GmbH. Fujitsu and Amilo are registered trademarks of Fujitsu Limited. HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. HP is a registered trademark of Hewlett-Packard Development Company, L.P. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corp. ICQ is a registered trademark of ICQ LLC. iOS is a registered trademark of Cisco. Amazon, Kindle and Kindle Fire are registered trademarks of Amazon Technologies, Inc. Lenovo is a registered trademark of Lenovo Corporation. LG is a registered trademark of LG Corp. Microsoft, DirectX, Kinect, MSN, Skype, Surface, Vista, Windows, Windows XP, Windows Vista, Xbox, Xbox 360, Xbox One and Xbox Live are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. MSI is a registered trademark of Micro-Star International Corporation. NEC is a registered trademark of NEC Corp. Nintendo, DSi, DSL, NDS, NDSL, NDSi, 3DS, N3DS, Nintendo 3DS Circle Pad Pro, Gamecube, Wii, Wii U, Wiimote, Wii MotionPlus, Nunchuk, WiiFit and Wii Sports are registered trademarks of Nintendo Co., Ltd. Phillips is a registered trademark of Phillips Screw Company. PlayStation, PlayStation Eye, PlayStation Move, PlayStation Portable, PlayStation Vita, PS2, PS3, PS4, PSP, PSPgo, PSVITA, Singstar, DUALSHOCK and SIXAXIS are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Sony and Memory Stick are registered trademarks of Sony Corporation. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license. Torx is a registered trademark of Textron Inc. Toshiba and Toslink are registered trademarks of Toshiba Corporation. Viewsonic and Viewpad are registered trademarks of Viewsonic Corporation. WWF is a registered trademark of World Wide Fund for Nature. Yahoo! is a registered trademark of Yahoo! Inc.

All trademarks are the property of their respective owner.

SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark, the SPEEDLINK swoosh, MEDUSA, SNAPPY and THUNDERSTRIKE are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

 
 
 

Ansvarsfriskrivning, upphovsrätt och ansvarsskyldighet

Hela webbsidan inklusive all grafik, text och alla navigationselement skyddas av upphovsrätt och tillhör företaget Jöllenbeck GmbH. Det enda syftet är att ge personlig information till kunderna. Webbplatsen används på egen risk. Den har sammanställts med vederbörlig omsorg och får inte på något sätt mångfaldigas, överföras eller göras tillgänglig i ett nätverk utan skriftligt tillstånd från Jöllenbeck GmbH. Vi tar inget ansvar för att tjänsten tas i anspråk eller för att den inte är tillgänglig. Det gäller även för följdskador. Alla data i det här erbjudandet skyddas av upphovsrätt enl. §4, §§69a ff. och §§87a ff. i tysk upphovsrättslag. Med reservation för alla övriga rättigheter. Bilder, foton, grafik och så kallade ”screenshots” kommer antingen från licensfria samlingar, har publicerats av våra partners eller framställts och ev. bearbetats av Jöllenbeck GmbH själva. De sistnämnda får endast kopieras, förändras och användas med uttryckligt tillstånd från Jöllenbeck GmbH.

Information om externa länkar

Jöllenbeck GmbH lämnar ingen garanti och tar inget ansvar för innehållet på länkade sidor. Den som ansvarar för driften av den här webbsidan försäkrar härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll kunde upptäckas på den länkade sidan vid den tidpunkt då länken lades in. Den som ansvarar för driften av den här webbsidan har inget som helst inflytande på utformningen av, innehållet i eller upphovsrätten till länkade/kopplade sidor, nu eller i framtiden. Att klicka på en extern länk, en nerladdningslänk eller någon annan länk sker på egen risk. Vi kan inte ta något ansvar för innehållet, riktigheten i det som publiceras eller länkar till externa sidor, i synnerhet då länkar utgör dynamiska hänvisningar. Allt innehåll på sådana länkade webbsidor har noga valts ut innan de togs in. För de åsikter och förmodade fakta som förmedlas på länkade sidor ansvarar endast respektive författare och de återspeglar inte några åsikter från företaget Jöllenbeck GmbH. Om du upptäcker något som tyder på att innehållet i externa länkar strider mot lagen ber vi dig att informera oss så att vi kan kontrollera det och vidta lämpliga åtgärder. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och i synnerhet för skador som uppstår på grund av att den information som erbjuds använts eller inte använts ansvarar endast leverantören av den länkade sidan (se även under ”Ansvarsfrihet”).

Dataskyddsförsäkran

Vi sätter stort värde på dataskydd. För insamling, lagring, bearbetning och användning gäller bestämmelserna i tysk dataskyddslag (BDSG) samt tysk telemedielag (TMG).

Användning och överlåtelse
Alla personbaserade data behandlas i princip konfidentiellt. De data som krävs för att genomföra affärsöverenskommelsen sparas och överlåts i vissa fall till andra företag som är kopplade till vårt. Vi vidtar i princip alla organisatoriska och tekniska åtgärder som är möjliga för att skydda dina data. När dina data behandlas tas hänsyn till de intressen som ska skyddas enligt lag.

Vi försäkrar att dina personliga data inte under några omständigheter lämnas ut till tredje part, förutom i den mån de är direkt nödvändiga för att tillgodose dina behov som kund. Inga data överlåts till ekonomiska informationstjänster.

Information om användning av webbstatistik och ”cookies”1

Webbanalystjänst
På den här hemsidan insamlas och sparas data i marknadsförings- och optimeringssyfte med hjälp av webbanalystjänsten Software Piwik (www.piwik.org). Under en pseudonym skapas användarprofiler utifrån den här datan med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cacheminne hos besökaren. Med hjälp av cookies känns webbläsaren igen. Datan som samlas in med Piwik-teknik (inklusive din anonymiserade IP-adress) överförs till vår server och sparas i användningsanalyssyfte, något som hjälper oss att optimera hemsidan. Informationen i den pseudonyma användarprofilen som har genererats med hjälp av cookien används inte för personlig identifiering av besökaren på hemsidan och slås inte ihop med personliga uppgifter om personen bakom pseudonymen. Om du inte samtycker till att data från ditt besök på vår hemsida samlas in och sparas och framgent önskar avböja den här proceduren kan du stoppa användningen av cookies och därigenom förhindra spårning av din verksamhet. Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om lagring av cookies och för varje cookie bestämma om du accepterar eller önskar förhindra lagring av specifika cookies eller av alla typer av cookies. Om du inte godkänner användning av cookies kan det hända att vår hemsida inte fungerar korrekt.

Dina dataskyddsrättigheter - ytterligare information
Om vi samlar in data från dig gäller följande: Enligt § 28 avs. 4 i tysk dataskyddslag (§ 22a BrDSG) resp. § 4 avs. 3 i tysk lag om dataskydd för telemedier kan du när som helst meddela Jöllenbeck GmbH att du motsätter dig ovannämnda användning och/eller bearbetning av dina data. När vi mottagit din protest eller återkallelse kommer motsvarande data inte längre att användas, bearbetas eller överlåtas. Om du vill kommer dina data att tas bort.

Sociala nätverk
Facebook, Google Plus och Twitter samt andra tjänster i så kallade ”sociala nätverk” används för närvarande inte med eller på vår webbsida.

Ansvarsfrihet

Den som driver den här webbsidan tar inget som helst ansvar för aktualitet, fullständighet, riktighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Det finns inga som helst möjligheter att kräva den driftansvarige på ersättning för materiella eller immateriella skador som är ett resultat av att den information som tillhandahålls använts eller inte använts eller för att felaktig och/eller ofullständig information använts. Det förutsätter att den som driver webbsidan inte bevisligen handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet.

Om man utnyttjar erbjudanden som t ex gästböcker och diskussionsforum sker det på den registrerade användarens egen risk och inte på Jöllenbeck GmbH. Jöllenbeck GmbH förbehåller sig rätten att genast ta bort eller inte offentliggöra illegala, ärekränkande eller på annat sätt olämpliga delar i de gästböcker och diskussionsforum som ingår i användarerbjudandet. För alla varumärken som nämns i interneterbjudandet och som ev. upphovsrättsskyddas av tredje part gäller endast bestämmelserna i respektive giltig märkningsrätt och den registrerade ägarens besittningsrätt.

Ansvarsfrihetens rättsliga verkan
Om delar av eller enskilda formuleringar i detta impressum och/eller denna ansvarsfriskrivning inte längre helt eller delvis motsvarar gällande lagar berörs inte de övriga delarna av vårt impressum och/eller vår ansvarsfrihet.

1) ”cookies” är små, korta filer som skickas till din webbläsare från en webbsida för att spara information på din dator. Det finns olika typer av cookies. Det finns samlad information där du kan få veta mer om typer av cookies och hur de används samt möjligheten att koppla till och från eller ta bort cookies från din webbläsare om du vill.

 
 
 

Data Protection Provisions for the „SPEEDLINK SL-HOMECON“ Home Security app

1. Supplier information

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
27404 Weertzen
Deutschland


Authorised representatives
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Tel: 04287 / 9244 - 0
Fax: 04287 / 9244 - 8120
Email: info@speedlink.com

 

Court of registration: Amtsgericht Tostedt
Register number: HRB 120051
VAT No.. DE116921961
WEEE Reg. No.: DE87721163

2. Information on the gathering, storage, processing and use of personal data

Your privacy is extremely important to us. We will only gather, store, process and use data in accordance with statutory provisions as applicable in Germany. We have taken the necessary organisational and technical precautions to protect your data.

When registering to use the app, you will be asked to provide your email address and a password. These details are only used for registration purposes. They will be administered by us or a contractual partner and not used or shared for any other purpose. We recommend using an email address and password which does not reveal your identity.

Be aware that the app may only be used for private and personal uses (see section 1 clause 2 (3) of the BDSG [German Federal Protection Act] – different laws may apply in other jurisdictions, so please consult national legislation).

Access to the camera system’s live images using the app is provided via one of our servers or one of our contractual partner’s servers. After being transmitted to you, the data is deleted immediately and not stored permanently. The same applies to all photos transmitted to you via the servers. The photos are stored permanently on your mobile device; they are not stored on our servers or those of our contractual partner. Data will not be shared with any other third party. Photos sent to the email address entered by you in the app will also be deleted from our server or our contractual partner’s server. We recommend using a destination email address that does not reveal your identity.

In the interests of data security, we also recommend setting a password for the camera system to prevent unauthorised access if you are accessing the system via a network.

Furthermore, no personal data will be gathered, stored, processed or used.

3. Data deletion

Insofar as this does not contravene statutory storage requirements or other mandatory obligations relating to data retention, we will delete all personal data as soon as possible if requested by you.

4. Information

You can request information at any time on what data is stored about you, its origin and recipient, as well as the purpose of storing such information. Please be aware that it usually takes some time to process such a request.

For questions relating to data protection or if you want to have the personal data stored on you corrected, blocked or deleted, please refer to the contact details provided under „Supplier information“.

 
 
 

By purchasing SPEEDLINK Home Security IP-camera, you (the ’Customer‛) enter into an agreement with Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, Germany (the ’Service Provider‛) to use the ”SPEEDLINK SL-HOMECON“ Home Security App (’Services‛) in accordance with the terms set out below.

§ 1 Use

1.1 The Services permit the Customer to use the camera and stream images from it. The Services also allow the Customer to share photos electronically taken using the camera.

1.2 The Customer agrees that he/she will only use the Services for his/her own personal use and not for financial or commercial purposes. Furthermore, the Customer agrees to only use the Services to monitor his/her own premises (indoor areas within the home; outdoor areas that are fenced, walled or hedged off from surrounding property; garages or underground garages; doors to the home accessible from his/her own property).

1.3 The Customer agrees never to photograph or film people either at home or against their will.

§ 2 Payment and term of the Services

2.1 The Customer will be able to use the Services for no additional fee.

2.2 The Services may be terminated immediately if the Customer violates clauses 1.2 or 1.3.

§ 3 Liability

3.1 The Service Provider would like to make clear that an intrusion-detection system does not prevent break-ins. Consequently, no liability is accepted for any damage arising from a break-in.

3.2 In general, the Service Provider accepts no liability whatsoever except to the extent such liability relates to or arises from the following provisions.

The Service Provider will only be liable for damages arising from a violation of contractual or extra-contractual obligations:

 

3.3 Damages for violating essential contractual duties are limited to foreseeable damages typical for this type of contract except in cases of intent or gross negligence or in the event of liability for bodily harm as well as damages to life and health or liability arising under the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) or any other statutory liability requirements.

§ 4 Maintenance

The customer shall maintain the hardware on a regular basis (incl. checking the batteries) and keep the software up to date (by performing updates).

For information on how your data will be processed please read the Privacy Policy at http://www.speedlink.com/?p=4&s=4&t=0&act_lang=en