ZoekenUitgebreid zoeken
Zoeken in de volgende bereiken:

Nieuwe producten:

  • linksrechts
    SILK Mousepad, Brushes
 
 
 

* Opmerking

De vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW; ze kunnen van land tot land verschillen.

 
 
 

Impressum

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
27404 Weertzen
Germany

Vertegenwoordigende directie:
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Telefoon: +49 (0)4287 / 9244 - 0
Telefax: +49 (0)4287 / 9244 - 8120
E-Mail: info@speedlink.com

Registratierechtbank: Kantongerecht Tostedt
Registratienummer: HRB 120051
BTW-nummer volgens § 27a Wet op de Omzetbelasting: DE116921961
WEEE-Reg.-Nr.: DE87721163
Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 6 MDStV:
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Opmerking over handelsmerken I

De op deze website weergegeven merknamen, handelsnamen en modelbeschrijvingen, enz. kunnen ook zonder nadere aanduiding merken zijn en als zodanig onderworpen zijn aan toepasselijke wettelijke bepalingen.

Opmerking over handelsmerken II:
Acer is a registered trademark of Acer Inc. Asus is a registered trademark of ASUSTeK Computer Inc. AIM and AOL are registered trademarks of AOL LLC. Amiga is a registered trademark of Amiga Inc. Google, Android and Nexus are registered trademarks of Google Inc. Apple, iPad, iPad mini, iPad Air, iPhone, iPod, Lightning, Mac, Macintosh, Macbook, Macbook Air and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. Blu-ray is a registered trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V. Blu-ray Disc is a registered trademark of the Blu-ray Disc Association. Compaq is a registered trademark of Compaq Trademark B.V. Dell is a registered trademark of Dell Inc. Dolby, Dolby Digital and the Dolby logos are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. DSDS and Deutschland sucht den Superstar are registered trademarks of RTL Television GmbH. Fujitsu and Amilo are registered trademarks of Fujitsu Limited. HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. HP is a registered trademark of Hewlett-Packard Development Company, L.P. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corp. ICQ is a registered trademark of ICQ LLC. iOS is a registered trademark of Cisco. Amazon, Kindle and Kindle Fire are registered trademarks of Amazon Technologies, Inc. Lenovo is a registered trademark of Lenovo Corporation. LG is a registered trademark of LG Corp. Microsoft, DirectX, Kinect, MSN, Skype, Surface, Vista, Windows, Windows XP, Windows Vista, Xbox, Xbox 360, Xbox One and Xbox Live are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. MSI is a registered trademark of Micro-Star International Corporation. NEC is a registered trademark of NEC Corp. Nintendo, DSi, DSL, NDS, NDSL, NDSi, 3DS, N3DS, Nintendo 3DS Circle Pad Pro, Gamecube, Wii, Wii U, Wiimote, Wii MotionPlus, Nunchuk, WiiFit and Wii Sports are registered trademarks of Nintendo Co., Ltd. Phillips is a registered trademark of Phillips Screw Company. PlayStation, PlayStation Eye, PlayStation Move, PlayStation Portable, PlayStation Vita, PS2, PS3, PS4, PSP, PSPgo, PSVITA, Singstar, DUALSHOCK and SIXAXIS are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Sony and Memory Stick are registered trademarks of Sony Corporation. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license. Torx is a registered trademark of Textron Inc. Toshiba and Toslink are registered trademarks of Toshiba Corporation. Viewsonic and Viewpad are registered trademarks of Viewsonic Corporation. WWF is a registered trademark of World Wide Fund for Nature. Yahoo! is a registered trademark of Yahoo! Inc.

All trademarks are the property of their respective owner.

SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark, the SPEEDLINK swoosh, MEDUSA, SNAPPY and THUNDERSTRIKE are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

 
 
 

Disclaimer, Copyright en aansprakelijkheid

De gehele website met alle afbeeldingen, teksten en navigatie-elementen is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Jöllenbeck GmbH. De website dient uitsluitend om klanten van Jöllenbeck persoonlijk te informeren. Gebruik van de website vindt plaats voor eigen risico. De website is met de vereiste zorgvuldigheid en kennis samengesteld; het is zonder schriftelijke toestemming van Jöllenbeck GmbH op geen enkele wijze toegestaan de website of delen daarvan te kopiëren, over te dragen of beschikbaar te stellen in een netwerk.

Noch op het gebruik van de service, noch op de beschikbaarheid daarvan, wordt garantie verleend. Datzelfde geldt voor vervolgschade. Alle gegevens van de website worden auteursrechtelijk beschermd volgens §4, §§69a ff. en §§87a ff. van de auteurswet.

Alle overige rechten voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen, foto's, tekeningen en zog. „screenshots” zijn afkomstig uit licentievrije collecties, gebruikt met toestemming van partners of door Jöllenbeck GmbH zelf vervaardigd en zo nodig bewerkt. De laatst genoemde mogen alleen met expliciet door Jöllenbeck GmbH verleende toestemming worden gekopieerd, gewijzigd en gebruikt.

Opmerking over externe koppelingen

Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van pagina's waarnaar wordt verwezen. De exploitant van deze website verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van invoegen van koppelingen geen illegale inhoud te zien was op pagina's waarnaar wordt verwezen. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en de identiteit van de auteur van gekoppelde pagina's of pagina's waarnaar met een koppeling wordt verwezen, heeft de exploitant van deze website geen enkele invloed. Als u op een externe koppeling klikt, een downloadkoppeling of een andersoortige koppeling, doet u dat op eigen verantwoording. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid van de publicaties en koppelingen naar externe pagina's, vooral omdat koppelingen „live” (dynamische) verwijzingen zijn. De inhoud van alle websites waarnaar wordt verwezen is bij het plaatsen van de koppeling zorgvuldig gecontroleerd. Voor de meningen en feiten op die pagina's zijn te allen tijde alleen de auteurs van die pagina's verantwoordelijk; ze vormen geen afspiegeling van de mening van Jöllenbeck GmbH. Als u stuit op aanwijzingen dat de inhoud van de externe pagina's niet rechtmatig is verkregen of wordt gebruikt, verzoeken we u ons daarvan in kennis te stellen, zodat wij uw vermoedens kunnen natrekken en naar bevind van zaken kunnen handelen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van pagina's waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk (zie hiervoor ook de paragraaf „Beperkte aansprakelijkheid”).

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van gegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Op het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van gegevens zijn de bepalingen van de Duitse Wet ter Bescherming van Gegevens (Bundesdatenschutzgesetzes - BDSG) en de Wet ter Bescherming van Gegevens voor Telediensten (Telemediengesetzes - TMG) van toepassing.

Gebruik en doorgeven
Alle persoonsgebonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De voor de afwikkeling van zakelijke activiteiten benodigde gegevens worden opgeslagen en zo nodig aan partnerondernemingen doorgegeven. In algemene zin treffen wij alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Bij het verwerken van gegevens worden ter bescherming van uw privacy de wettelijke voorschriften toegepast. Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden zullen worden doorgegeven, voorzover niet nodig voor het afwikkelen van klantverzoeken. Er zullen geen gegevens worden doorgegeven aan organisaties voor marktonderzoek.

Opmerkingen over het gebruik van Webstatistieken en „cookies”

Webanalysedienst
Op deze website worden met behulp van de webanalysedienst-software Piwik (www.piwik.org) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gemaakt, waarvoor cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de buffer van de webbrowser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. De cookies maken herkenning van de webbrowser bij een volgend bezoek mogelijk. De met de Piwik-technologie verkregen gegevens (inclusief uw geanonimiseerde IP-adres) worden doorgestuurd naar onze server en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden, hetgeen dient voor de optimalisatie van onze website. De door de cookie gegenereerde gegevens in het pseudoniem-gebruikersprofiel worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Wanneer u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens op basis van uw bezoek aan onze website en dit voor de toekomst wilt verhinderen, kunt u het gebruik van cookies en daarmee deelname aan tracking blokkeren. Hiertoe kunt u uw browser zodanig instellen, dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en voor elke cookie afzonderlijk kunt beslissen of u die accepteert. U kunt het accepteren van cookies ook voor bepaalde gevallen of volledig uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Uw recht op bescherming van persoongegevens - opmerking over rechtsbescherming
Als wij gegevens over u verzamelen, is het volgende van toepassing: U kunt overeenkomstig § 28 lid. 4 Bundesdatenschutzgesetz (§ 22a BrDSG) resp. § 4 lid 3 Teledienstdatenschutzgesetz, op elk gewenst moment tegen het hiervoor genoemde gebruik en/of bewerking van de gegevens bezwaar aantekenen bij Jöllenbeck GmbH. Na ontvangst van uw bezwaar resp. herroeping worden de desbetreffende gegevens niet meer gebruikt, bewerkt of weergegeven. Ze worden verwijderd, als u dat wenst.

Social media
Facebook, Google Plus, Twitter en andere zog. „social media” worden door ons momenteel niet gebruikt op of in samenhang met onze website.

Beperkte aansprakelijkheid

De exploitant van deze website is op geen enkele manier aansprakelijk voor de actualiteit, volledigheid, correctheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de exploitant van deze website, die betrekking hebben op schade van materiële en/of ideële aard, die het gevolg zijn van het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie, resp. van het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, worden principieel afgewezen. Zulks onder voorwaarde dat de exploitant van deze website niet aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid verweten kan worden. Bij het gebruik van gastenboeken of discussiefora is degene die een bijdrage levert verantwoordelijk, niet Jöllenbeck GmbH. Jöllenbeck GmbH behoudt zich het recht voor niet-legale, krenkende of anderszins ongewenste bijdragen meteen uit haar aanbod voor gebruikers, gastenboeken en discussiefora te verwijderen, resp. niet te publiceren. Op alle eventueel door derden beschermde handelsmerken en fabrieksmerken die bij het aanbod via internet worden genoemd, zijn de bepalingen van het toepasselijke merkrecht en de eigendomsrechten van de respectieve eigenaren zonder beperkingen van kracht.

Rechtsgeldigheid van de beperkte aansprakelijkheid
Mochten delen of afzonderlijke formuleringen van dit colofon en of de verklaring van beperkte aansprakelijkheid niet, niet meer of niet volledig conform de geldende wetgeving zijn, dan blijven de overige delen van het colofon en/of de verklaring van beperkte aansprakelijkheid naar inhoud en geldigheid onveranderd van kracht.

 
 
 

Data Protection Provisions for the „SPEEDLINK SL-HOMECON“ Home Security app

1. Supplier information

Jöllenbeck GmbH
Kreuzberg 2
27404 Weertzen
Deutschland


Authorised representatives
Michael Eisenblätter, Tim Jöllenbeck

Tel: 04287 / 9244 - 0
Fax: 04287 / 9244 - 8120
Email: info@speedlink.com

 

Court of registration: Amtsgericht Tostedt
Register number: HRB 120051
VAT No.. DE116921961
WEEE Reg. No.: DE87721163

2. Information on the gathering, storage, processing and use of personal data

Your privacy is extremely important to us. We will only gather, store, process and use data in accordance with statutory provisions as applicable in Germany. We have taken the necessary organisational and technical precautions to protect your data.

When registering to use the app, you will be asked to provide your email address and a password. These details are only used for registration purposes. They will be administered by us or a contractual partner and not used or shared for any other purpose. We recommend using an email address and password which does not reveal your identity.

Be aware that the app may only be used for private and personal uses (see section 1 clause 2 (3) of the BDSG [German Federal Protection Act] – different laws may apply in other jurisdictions, so please consult national legislation).

Access to the camera system’s live images using the app is provided via one of our servers or one of our contractual partner’s servers. After being transmitted to you, the data is deleted immediately and not stored permanently. The same applies to all photos transmitted to you via the servers. The photos are stored permanently on your mobile device; they are not stored on our servers or those of our contractual partner. Data will not be shared with any other third party. Photos sent to the email address entered by you in the app will also be deleted from our server or our contractual partner’s server. We recommend using a destination email address that does not reveal your identity.

In the interests of data security, we also recommend setting a password for the camera system to prevent unauthorised access if you are accessing the system via a network.

Furthermore, no personal data will be gathered, stored, processed or used.

3. Data deletion

Insofar as this does not contravene statutory storage requirements or other mandatory obligations relating to data retention, we will delete all personal data as soon as possible if requested by you.

4. Information

You can request information at any time on what data is stored about you, its origin and recipient, as well as the purpose of storing such information. Please be aware that it usually takes some time to process such a request.

For questions relating to data protection or if you want to have the personal data stored on you corrected, blocked or deleted, please refer to the contact details provided under „Supplier information“.

 
 
 

By purchasing SPEEDLINK Home Security IP-camera, you (the ’Customer‛) enter into an agreement with Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, Germany (the ’Service Provider‛) to use the ”SPEEDLINK SL-HOMECON“ Home Security App (’Services‛) in accordance with the terms set out below.

§ 1 Use

1.1 The Services permit the Customer to use the camera and stream images from it. The Services also allow the Customer to share photos electronically taken using the camera.

1.2 The Customer agrees that he/she will only use the Services for his/her own personal use and not for financial or commercial purposes. Furthermore, the Customer agrees to only use the Services to monitor his/her own premises (indoor areas within the home; outdoor areas that are fenced, walled or hedged off from surrounding property; garages or underground garages; doors to the home accessible from his/her own property).

1.3 The Customer agrees never to photograph or film people either at home or against their will.

§ 2 Payment and term of the Services

2.1 The Customer will be able to use the Services for no additional fee.

2.2 The Services may be terminated immediately if the Customer violates clauses 1.2 or 1.3.

§ 3 Liability

3.1 The Service Provider would like to make clear that an intrusion-detection system does not prevent break-ins. Consequently, no liability is accepted for any damage arising from a break-in.

3.2 In general, the Service Provider accepts no liability whatsoever except to the extent such liability relates to or arises from the following provisions.

The Service Provider will only be liable for damages arising from a violation of contractual or extra-contractual obligations:

 

3.3 Damages for violating essential contractual duties are limited to foreseeable damages typical for this type of contract except in cases of intent or gross negligence or in the event of liability for bodily harm as well as damages to life and health or liability arising under the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz) or any other statutory liability requirements.

§ 4 Maintenance

The customer shall maintain the hardware on a regular basis (incl. checking the batteries) and keep the software up to date (by performing updates).

For information on how your data will be processed please read the Privacy Policy at http://www.speedlink.com/?p=4&s=4&t=0&act_lang=en